Historie klubu

 

Petr Mráček - trénovat začal r.1982 v pražském klubu Uhelné sklady Praha, kde získal STV 8.kyu . Po vojně začal navštěvovat, v tu dobu, jediný klub karate v Kladně (Sparta Doly Kladno), který vedl výborný trenér p. Josef Šarapatka. Zde Petr získal postupně 5.kyu. V tomto období (od r. 1986) byl prvním ve Slaném, kdo cvičil Karate přímo v tomto městě.  
Tato skutečnost se rychle rozkřikla mezi místními nadšenci a kamarády, a tak se Petr Mráček stal vlastně takovým „průkopníkem“ Karate ve Slaném. Zájemci o jeho trénink se množili a trénovalo se, kde to šlo, např: ve Zvláštní škole, ve škole na Hájích, na Komendě, na Gymplu, v lese na Hájích. Studenti se jen hrnuli, a tak jednou v hospodě na Hamburku navrhl Petr Mráček sedícímu osazenstvu (Kračkovi, Rousovi, Plecitému, Foltánovi, Valentovi a jiným), že by mohli založit oddíl Karate.
Oddíl Karate Slaný byl založen 1.9.1989 při Slánské ČSTV. Prvním předsedou se stal p. Jaroslav Zimola. Naše první tělocvična byla (a dosud stále je) v Sokolovně ve Slaném, kde kdysi trénovali judisté.
Z počátku nechtělo vedení ČSTV brát Karate oddíl jako rovný ostatním, přestože se díky nové době začal rychle rozvíjet. V roce 1991 bylo ČSTV zrušeno a náš oddíl přešel pod Sokol Slaný - župu Budečskou. Ve Slánské sokolovně jsme dostali velkou tělocvičnu a máme zde do současnosti největší členskou základnu. Od této doby prošla klubem spousta cvičenců, s mnohými z nich se stále setkáváme, nebo nás alespoň v rámci možností podporují.
Náš oddíl se od založení zúčastňoval mnoha akcí, ať jde o různé soutěže či semináře u předních evropských mistrů karate – Viktor van Wijngaardem 7.dan, J. Shless, Hideo Ochi, Takeji Ogawa, pan Ing. Karel Strnad atd. U některých z nich jsme měli možnost vykonat zkoušky na STV a DAN. Na celorepublikových soutěžích se naši závodníci umisťovali na předních místech. Někteří byli dokonce ve výběru reprezentace ČR, kde načerpali mnoho drahocenných zkušeností (Robert Rous).
Od roku 2011 pravidelně cvičíme pod vedením Shihan Masaru Miura 9.Dan, technický ředitel S.K.I.F pro Evropu, který působí od 60-tých let v Itálii. Pravidelně pořádáme mezinárodní semináře s Miura senseiem ve Slaném a jsme členy orgánů organizace S.K.I.F ČR.

Náš oddíl je prvním úspěšným oddílem Karate ve Slaném, který se snaží vychovávat KARATEKY v duchu KARATEDO, tak jak jej celý život propagoval mistr Gichin Funakoshi…